Future
orientation

Mang sứ mệnh tư vấn và định hướng nghề nghiệp chuyên sâu cho 1 triệu học sinh cấp ba và sinh viên tại Việt Nam.

Nef Digital

Đơn vị tài trợ và quản lý chương trình định hướng tương lai.

AS seen on

Có thể bạn chưa biết!

Kết quả khảo sát thực tế được thực hiện trực tiếp bởi team đội quản lý dự án
ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI.

Phỏng vấn trên tổng số 1000 sinh viên năm thứ 3-4 tại các trường đại học. Có >22% số sinh viên xác định ngành đang học là không phù hợp và sẽ không theo đuổi trong sự nghiệp sau này.

Phỏng vấn trực tiếp trên tổng số 1000 người đi làm đã tốt nghiệp bậc đại học từ 1-3 năm. Có >55% trong số đó là đang làm trái với ngành học hoặc không có ý định lâu dài với ngành đã học.

Chương trình

Định Hướng Tương Lai

Phỏng vấn trực tiếp trên tổng số 1000 người đi làm đã tốt nghiệp các hệ trung cấp, cao đẳng, đại học từ 5 – 10 năm. Có >68% trong số đó là đang làm trái với ngành học.

Các tác động tiêu cực

Tổn hại về thời gian, tiền bạc, cơ hội, sức khỏe, tinh thần,...

Việc lựa chọn sai ngành học và môi trường nghề nghiệp gây tác động tiêu cực lên cá nhân, gia đình và cả xã hội.

Với cá nhân

Mất đi nhiều cơ hội bởi các giá trị về năng lực bị phân tán, hiệu quả và chất lượng lao động thấp.

Với gia đình

Tổn hại về các khoản đầu tư bằng tiền bạc cho con cái. Tổn hại về sức khỏe tâm lý và các hệ lụy tiêu cực có thể gặp phải như: Con cái thất nghiệp, sống lệ thuộc, sống tiêu cực, ...

Với xã hội

Chi phí xã hội tăng cao và lãng phí.

Gánh nặng phải giải quyết về chất lượng lao động, tỷ lệ lao động phân bố theo ngành nghề. Ngoài ra là các gánh nặng về nạn thất nghiệp và các vấn đề xã hội tiêu cực phát sinh...

Chúng tôi giúp bạn:

Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp và xác định hành trình đúng đắn.

Chúng tôi làm gì?

Chúng tôi đồng hành cùng bạn, giúp bạn đẩy nhanh sự nghiệp và sự thành công của mình. Bạn sẽ không còn cảm thấy bị lạc lõng hay bối rối mỗi khi cần quyết định một điều gì đó.
John Doe
Chủ nhiệm Chương Trình

Let's Go...

Chương trình ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI được thiết kế với #9 bước tiêu chuẩn. Qua đó giúp từng thành viên định hướng chính xác và đi đến được với mục tiêu.